Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2013

4022 db36 390
WHERE?
Reposted fromkatkad katkad viamarihuana marihuana
4022 61d7 390
Reposted fromIriss Iriss viailoveyou iloveyou
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
2256 4d4a 390
Reposted frommorela morela viailoveyou iloveyou
Reposted fromanestetyk anestetyk viadrugs drugs
0180 3786 390
Reposted fromplotkara plotkara
Kurwa, jeśli ona znów spróbuje odejść
Przywiążę ją do łóżka i podpalę dom.
— eminem
Reposted fromcappaque cappaque viaplotkara plotkara
7667 a433 390
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas viaplotkara plotkara
7941 0371 390
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viastylish stylish
2374 d7ae 390
Reposted fromrisky risky viaskins skins
http://25.media.tumblr.com/c10ab4b99b0f93901fde9fa3ee546a06/tumblr_mptte0jObS1qapagao1_500.png
Reposted fromiminlove iminlove viaskins skins
8704 5ec1 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailovemovies ilovemovies
7208 8947 390
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
9857 984e 390
Reposted fromocks ocks viailovemovies ilovemovies
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaprzyjaciel przyjaciel
1052 8061 390
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viamarihuana marihuana
5528 2611 390
Reposted frommorela morela viailoveyou iloveyou
4001 d002 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailoveyou iloveyou
8198 49a3 390
brezzy
Reposted fromswaag swaag viamarihuana marihuana
2671 fe5b 390
Reposted frommarihuana marihuana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...